CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN

CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN, MÁY KHÓI LẠNH, MÁY BẮN KIM TUYẾN

Cung cấp và cho thuê các thiết bị sự kiên: máy phun khói, máy bắn kim tuyến, khói lạnh nghệ thuật,...

Cho thuê âm thanh ánh sáng

Cho thuê âm thanh ánh sáng

Cho thuê màn hình Led

KẾT NỐI FACEBOOK

KẾT NỐI G+

Google+