Cho thuê âm thanh Line Array sự kiện lớn

Cho thuê âm thanh sự kiện lớn, sử dụng loa Line Array, thích hợp các sự kiên lớn từ 700 đến 1200 khán giả.

Đặt Thuê Ngay

Danh mục: Từ khóa: