Cho thuê ánh sáng sự kiện vừa và lớn

Gói cho thuê ánh sáng sự kiện vừa và lớn, thích hợp với các sự kiện tổ chức quy mô, các chương trình văn nghệ cần nhiều hiệu ứng ánh sáng, các chương trình có sân khấu kích thước dưới 45 mét vuông.

Đặt Thuê Ngay

Danh mục: Từ khóa: